KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

 

KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan adres HOTEL NORTHSTAR DARICA – Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cd. No:196, 41700 Darıca/Kocaeli Türkiye ; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, https://www.hotelnorthstar.com.tr internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:
1.SÖZLEŞME KONUSU
1.1.  İşbu sözleşme uyarınca Otel Müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ilerde ‘Hizmet’ olarak anılacak).
1.2.  İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit edecektir.
1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Otel Müşterinin talebini teyit edecektir.
2.KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ
2.1. Hizmet rezervasyonu numaralı telefonu arayarak veya https://www.hotelnorthstar.com.tr internet sayfasındaki rezervasyon formunun doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.
2.2.  Müşteri talebini fesih etmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda +90 (0262) 654 29 92 telefon numarasından Otelin Rezervasyon Ofisine başvurabilir ya da ‘info@hotelnorthstar.com.tr’ adresinden değişiklik yapılmak istenen tarihi belirterek değişiklik talebinde bulunabilir.
2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç otelin hizmet sunma tarihinden on beş gün önce otele iletmesi gerekmektedir.
2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin en fazla 2 defa rezervasyonun değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, müşteri, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve fesih tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.
2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde Rezervasyonun,  söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih sırasında uygulanan fiyatları göz önünde bulundurarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.6. Çocuklar için indirim ebeveynleriyle aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. Rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen çocuğun yaşı dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının Rezervasyon kaydı sırasında yetkili şahıs tarafından talep edildiği kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.
3.ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.
3.2. Otel, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle,  bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak.
 3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel elemanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını yada bu kredi kartının ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
3.4. Müşteri faturayı otelde teslim alacaktır.
4.ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ
4.1. İptalin varış tarihinden 3 gün öncesine kadar yapılması durumunda ücret uygulanmaz.
4.2. İptalin geç yapılması veya rezervasyonun kullanılmaması durumunda toplam rezervasyonun yüzde 100 kadarı tahsil edilecektir.
4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme, ödemenin yapıldığı banka hesabına  geri   yatırılacaktır.
5.KONAKLAMA ŞEKLİ
5.1.  Giriş sırasında Müşterinin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yapılan harcamaları Müşteri karşılayacaktır.
5.2.  Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14: 00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul edecektir.
5.3. Kayıt  sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır
5.4. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.
5.5. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.
  1. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
 6.1. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
6.2.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
6.3.Misafir otel düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, otel misafirin ücret iadesi yapılmadan oteli terk etmesini isteme hakkına sahiptir.
  1. DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vs. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir veya bu oteldeki konaklamayı aynı ya da başka bölgede aynı seviyedeki otel konaklamasıyla değiştirebilir.
7.2.Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer bayram programları dolayısı ile otele gelecek sanatçıyı otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar. ( sanatçının hastalığı, mücbir sebepler vs.).
7.3.İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde Türkiye Mahkemeleri tahkim komisyonunun kuralları uygulanacaktır.